ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy


 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że prowadzony jest nabór na warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Warsztaty organizowane są według programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Termin warsztatów:

 

Koszt warsztatów: 350 zł.

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

NIP 9542192176

Niezbędne dokumenty:

  • Potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek WORD Katowice.
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Kserokopia legitymacji instruktora 

W celach organizacyjnych dokumenty prosimy składać w siedzibie WORD Katowice Dział szkoleń ul. Francuska 78 lub przesłać na e-mail szkolenia@word.katowice.pl

Wszelkie pytania związane z organizacją warsztatów uzyskać można w Dziale szkoleń pod nr tel.: 32 359-30-06/ 32 359-30-07 lub e-mail szkolenia@word.katowice.pl

Ważne!

Instruktor jest zobowiązany corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego i do 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku ubiegłym.

Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym rok, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.