ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów NIEZATRUDNIONYCH.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów nie zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się na listę (nr tel. 32 359-30-06 / 32 359-30-07) lub przesłanie karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres szkolenia@word.katowice.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczął się nabór na warsztaty egzaminatorskie, zapisy pod nr telefonu 32 359-30-06; 32 359-30-07 lub tel. kom. 509 580 622

22.11.2018 r. rozpoczęcie o godz. 16.00 - 23.11;  24.11.2019 r.

Udział w warsztatach jest odpłatny koszt wynosi:

kat. A - 480 zł.

kat. B - 480 zł.

kat. C - 630 zł.

kat. CE - 630 zł.

kat. D - 680 zł.

Bardzo proszę o dostarczenie dowodu wpłaty oraz formularza do dnia 21.11.2019 r. do działu szkoleń lub drogą mailową.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu: 32 359-30-06; 32 359-30-07; 32 359-30-15; 509 580 622

UWAGA !

W przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów Marszałek Województwa skreśla z ewidencji egzaminatorów.

Opłatę za warsztaty należy dokonać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: wpłata za warsztaty egzaminatorskie, imię i nazwisko

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.