ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym


Podstawa prawna:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje szkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.} oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 143 z późn. zm.).

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników kolejowych;
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgoda zarządcy drogi;
 • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku;
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego;
 • pilotów pojazdów nienormatywnych;
 • członków zespołu ratownictwa medycznego.

Warunki uczestnictwa:

1. dowód wpłaty za szkolenie

2. pisemne zgłoszenie (w przypadku firmy wysyłającej większą ilość pracowników, prosimy o załącznik z listą uczestników z danymi: imię, nazwisko.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin z zakresu:

 • kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
 • podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które sie z nim wiąże.
 • możliwości reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
 • elementów wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
 • sposobu podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.
 • praktycznych ćwiczeń podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobów podawania poleceń kierującym.
 • sprawdzenia stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Szkolenie zakończone jest egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną (umiejętność z zakresu kierowania ruchem drogowym).

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres - 5 lat od daty wydania.

 

WORD Katowice, ul. Francuska 78, sala 4 godz. 8.30
Termin szkolenia:
 • 29.08.2019 r. godz. 8.30 - (brak wolnych miejsc)
Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin
Koszt szkolenia: 250,00 zł od osoby
Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

 

Wszelkie pytania związane z organizacją szkoleń uzyskać można w Dziale szkoleń pod nr tel.: 32 359-30-06; nr tel. kom. 509 580 622 lub e-mail szkolenia@word.katowice.pl

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.