ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego


Podstawa prawna:

art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 58 z 2003 r. poz. 515 z późń. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Rozporządzenie określa:

 • Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
 • Warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • Tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 • Jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu
       drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Odbycie szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych. W szkoleniu kierowca może uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

UWAGA !!!

 • Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.
 • W związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z dnia 17.01.2013 r. poz. 82) sposób naliczania punktów karnych
       oraz możliwość zmniejszania liczby punktów pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Warunki uczestnictwa:

 • w szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który przed jego rozpoczęciem nie otrzymał więcej niż 24 punkty i nie mniej niż 6 punktów
       przekroczenie limitu 24 punktów oznacza skierowanie na powtórny egzamin)
 • ze szkolenia nie może skorzystać kierowca w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 • uczestnictwo w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach należy udokumentować podpisem na liście obecności
 • dokonana opłata – koszt szkolenia – 300 zł

Wszelkie informacje można uzyskać w WORD Katowice ul. Francuska 78
tel. 32 359-30-07;
fax 32 359-30-06;
tel. kom. 509 580 622 

Niezbędne dokumenty:

 • prawo jazdy (kserokopia do wglądu);
 • formularz zgłoszeniowy (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy gdy osoba w nim wymieniona
       uczestniczyła w szkoleniu); ( pdfpobierz)
 • potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek WORD Katowice. 

Opłatę proszę dokonać przelewem na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: kurs reedukacyjny, imię i nazwisko


Terminy szkoleń w WORD Katowice i w Oddziałach Terenowych 2019 r.

Miejsce szkolenia Godz. rozpoczęcia Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Katowice
32 359-30-06; 32 359-30-07
509 580 622
09:00

07.09. (So.) 
21.09. (So.) 

12.10. (So.)
26.10. (So.)

09.11. (So.)
23.11. (So.)
14.12. (So.)
28.12. (So.)
Bytom
785 008 218
15:00 10.09. (Wt.) 08.10. (Wt.) 05.11. (Wt.) 03.12. (Wt.)
Tychy
32 217-70-90; 785 008 203
15:00 24.09. (Wt.) 29.10. (Wt.) 26.11. (Wt.) 17.12. (Wt.)
Jastrzębie Zdrój
32 476-47-49; 785 008 218
15:30 --------- --------- --------- ---------
Dąbrowa Górnicza
32 260-08-73; 785 008 205
15:00 --------- --------- --------- ---------

Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej w celach organizacyjnych.

 

pdfFormularz zgłoszeniowy - Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.