ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport


 Podstawa prawna:

Ustawa o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz. U. nr 1990 z 2018 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jednolity – Dz.U. nr 151 z 2017 r.)

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:

  • prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r. (przewóz osób)
  • prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r. (przewóz rzeczy)

Planowany termin szkolenia okresowego:

02 - 06.09.2019 r. godz.  14:00  w Katowicach przy ul. Francuskiej 78 (zajęcia realizowane są w ciągu 5 dni)

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do dnia rozpoczęcia włącznie.

Z powodu braku chętnych WORD Katowice zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Więcej informacji  pod nr tel. 32 359-30-07 nr tel. kom. 509 580 622 lub osobiście w Dziale szkoleń WORD Katowice, przy ul. Francuskiej 78

Koszt szkolenia: 390,00 zł

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: kurs reedukacyjny, imię i nazwisko

 

Do szkolenia okresowego kierowców może przystąpić osoba która:

  1. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
  1. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz  podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie następujących dokumentów osobiście lub e-mail: szkolenia@word.katowice.pl  

zgłoszenie uczestnictwa.

  • kserokopii posiadania prawa jazdy (do wglądu).
  • dowód dokonania opłaty na konto WORD Katowice.
 
Karta kierowcy:
Karta kierowcy wydawana jest uprawnionym kierowcą przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. O wydanie karty kierowcy, ubiegać się mogą wszyscy kierowcy podlegającym przepisom Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3820/85 z 20.12.1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
Więcej informacji na: www.tachograf.pwpw.pl  

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.