ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Kurs obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych


 Cel kursu:

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą – obsługą butli gazowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • przynajmniej podstawowe wykształcenie
  • ukończony 18 rok życia
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków widłowych z napędem silnikowym

Kurs obejmuje:

67 godzin zajęć w tym:

44 godziny szkolenie teoretyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego
15 godzin szkolenia praktycznego z zakresu obsługi wózka jezdniowego

3 godziny szkolenie teoretyczne z zakresu obsługi – wymiany butli gazowej
5 godzin szkolenie praktyczne z zakresu obsługi – wymiany butli gazowej

Miejsce kursu:

- Katowice
- Bytom

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

ul. Francuska 78
40-507 Katowice

Zapisy wstępne telefoniczne lub w Dziale Szkoleń WORD K-ce:

tel/fax. 32 359 30 06
tel/fax. 32 359 30 07
tel/fax. 32 359 30 38  wózki widłowe

Kurs rozpoczyna się w momencie utworzenia grupy 15 os.

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.