ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa


Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Podstawą do  zapisania i ustalania terminu się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest posiadanie decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydany przez starostę.

UWAGA !!!

 1. W przypadku zapisania się jednej osoby równocześnie w kilku Oddziałach Terenowych WORD na kurs reedukacyjny i nie dostarczenie wymaganych dokumentów do trzech dni roboczych skutkować to będzie usunięciem z list.
 2. W przypadku braku władania językiem polskim osoba uczestnicząca w kursie jest zobowiązana do zapewnienia obecności tłumacza na cały czas trwania kursu (tj.: 2 dni po 8 godzin).

 Zapis na kurs:

 • zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta do wyczerpania miejsc.
 • aby wziąć udział w kursie należy posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty należy złożyć osobiście po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.
 • wypełniony i podpisany formularz (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim
       wymieniona uczestniczyła w kursie - podane we formularzu dane są niezbędne do prawidłowego wystawienia zaświadczenia.
 • skierowanie/decyzja oryginał (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu
       na kurs reedukacyjny;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs w wysokości 400zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: kurs reedukacyjny, imię i nazwisko


Terminy kursów reedukacyjnych:

WORD Katowice, ul. Francuska 78, zapisy pod nr telefonu 32 359-30-06/ 32 359-30-07  lub tel. kom. 509 580 622

 1. 23.08.2019 r. - 24.08.2019 r. godz. 09:00 (brak wolnych miejsc)
 2. 30.08.2019 r. - 31.08.2019 r. godz. 09:00 (brak wolnych miejsc)
 3. 06.09.2019 r. - 07.09.2019 r. godz. 09:00 (brak wolnych miejsc)
 4. 09.09.2019 r. - 10.09.2019 r. godz. 09:00
 5. 16.09.2019 r. - 17.09.2019 r. godz. 09:00
 6. 23.09.2019 r. - 24.09.2019 r. godz. 09:00
 7. 27.09.2019 r. - 28.09.2019 r. godz. 09:00

OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr telefonu  785 008 256;

 1. 09.09.2019 r. - 10.09.2019 r. godz. 08:00
 2. 16.09.2019 r. - 17.09.2019 r. godz. 08:00
 3. 23.09.2019 r. - 24.09.2019 r. godz. 08:00
 4. 30.09.2019 r. - 01.10.2019 r. godz. 08:00

OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia  zapisy pod nr tel. 32 260-08-73 lub 785 008 205

 1. 11.09.2019 r. - 12.09.2019 r. godz. 08:00

OT Tychy, ul. Jana Pawła II 3, zapisy pod nr tel. 32 217-70-90  lub 785 008 203

 1. 03.09.2019 r. - 04.09.2019 r. godz. 08:00 (brak wolnych miejsc)

OT Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 31, zapisy pod nr tel. 32 476-47-49 lub 785 008 218

 1. 28.08.2019 r. - 29.08.2019 r. godz. 09:00 (brak wolnych miejsc)
 2. 18.09.2019 r. - 19.09.2019 r. godz. 09:00

OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, zapisy pod nr tel.  785 008 224

 1. 23.08.2019 r. - 24.08.2019 r. godz. 08:00
 2. 27.08.2019 r. - 28.08.2019 r. godz. 08:00 (brak wolnych miejsc)
 3. 17.09.2019 r. - 18.09.2019 r. godz. 08:00
 4. 24.09.2019 r. - 25.09.2019 r. godz. 08:00

Terminy szkolenia są aktualizowane na bieżąco w przypadku braku miejsc podajemy najbliższy wolny termin szkolenia.

 

pdfFormularz - test

pdfFormularz - kurs reedukacyjny

pdfRegulamin uczestnictwa w kursie reedukacyjnym

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.