ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne


Podstawa prawna:

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 227 poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619)

Cel kursu: 

Kurs ma na celu przygotować kierowcę do wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 21 lat
  • posiadane prawo jazdy odpowiedniej kategorii do rodzaju pojazdu użytego do przewozu.

Niezbędne dokumenty:

  • dowód wpłaty
  • kserokopię prawa jazdy
  • wypełniony formularz
  • kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, zgodnie z Rozporządzeniem MTBiM z dnia 13 listopada 2012 r. (poz. 1297)

Cennik kursów:

Kurs  Cena Czas trwania
(1 dzień zajęć to 8 godzin lekcyjnych)
Kurs ADR podstawowy 400, 00 zł 3 dni

Kurs ADR podstawowy
(przedłużenie)

 

3 dni

Kurs ADR cysterny 300, 00 zł  2 dni

Kurs ADR cysterny
(przedłużenie)

  2 dni
Szkolenie ADR klasa 1
(materiały wybuchowe)
  1 dzień
Szkolenie ADR klasa 7
(materiały niebezpieczne)
  1 dzień

 

Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia ADR wynosi 50,50 zł.
Zaświadczenie ADR otrzymasz w terminie 7 dni od dnia zdania egzaminu.
Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat od dnia zdania egzaminu.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
ul. Francuska 78
40-507 Katowice
tel/fax. 32 359 30 06; 32 359 30 07
e-mail: szkolenia@word.katowice.pl

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.