ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Kursy/szkolenia organizowane przez WORD Katowice

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje kursy i szkolenia w zakresie:

 • Kurs początkowy i doskonalący dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR;
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 • Kwalifikacja wstępna - wszystkie rodzaje;
 • Kurs operatora wózków widłowych;
 • Kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
 • Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazd;
 • Szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym;
 • Szkolenie z czasu pracy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnim czasie zmian i regulacjach unijnych i krajowych oraz prawa przewozowego.
 • Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (zmniejszenie liczby punktów karnych);
 • Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii;

Na życzenie każde szkolenie uzupełniamy o praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy.
W oparciu o określone akty prawne - ustawy i rozporządzenia dotyczące sposobu sprawdzania efektów szkoleń i kursów, każde w/w szkoleń i kursów objęte jest odrębnym dokumentem potwierdzającym ich ukończenie (zaświadczenie).


Nasze atuty:

 • Bogate doświadczenie w szkoleniach;
 • Wykształcenie i fachowa wiedza;
 • Dysponujemy profesjonalną kadrą wykładowczą wywodzącą się ze środowiska egzaminatorów nauki jazdy, biegłych sądowych i rzeczoznawców, policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji;
 • Indywidualne podejście do klient;
 • Dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb również w soboty, niedziele;
 • Szkolenia/kursy również w siedzibie Państwa firmy.
 • Uczestnikom szkolenia zapewnione są  materiały szkoleniowe,

Naszą misją jest w pełni profesjonalne prowadzenie szkoleń. Stawiamy na terminowość, jakość świadczonej przez WORD Katowice usługi szkoleniowe.

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w szkoleniach i kursach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032 3593006 lub 32 3593007, 509580622 bądź e-mail szkolenia@word.katowice.pl lub osobisty w Dziale Szkoleń WORD Katowice, ul. Francuska 78

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.