ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

Zapadła decyzja - chcę zostać kierowcą...

Jeśli zapadła już decyzja, że chcesz zostać kierowcą musisz wiedzieć, że nie o wszystkie kategorie prawa jazdy można ubiegać się od razu. Bazową kategorią jest kategoria B upoważniająca do prowadzenia pojazdów o DMC do 3,5 T (DMC to dopuszczaln masa całkowita). Przed zdobyciem tych uprawnień możesz jedynie ubiegać się o kategorie AM, A1, T oraz (w zależności od wieku) A2 i A. 

Od czego musisz rozpocząć swoją edukację?

 • Najpierw udaj się do lekarza, który wykonuje badania kierowców i zdobądź zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań, byś został kierowcą;
 • Zrób odpowiednią fotografię – do prawa jazdy potrzebujesz fotografię w formacie 3,5 x 4,5 cm czyli dokładnie taką jak do dowodu osobistego czy paszportu;
 • Udaj się do właściwego co do miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji. Tu na podstawie dokumentu tożsamości oraz zaświadczenia lekarskiego i po przedstawieniu aktualnego zdjęcia otrzymasz tak zwany profil PKK (profil kandadata na kierowcę). Profil PKK to przepustka do rozpoczęcia szkolenia w wybranej przez siebie szkole jazdy oraz po ukończonym szkoleniu do zapisania się w WORD na egzamin państwowy.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:

Do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:

 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

Udając się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 3. zdjęcie które powinno być kolorowe, aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), wyraźne, ostre, wykonane na jednolitym jasnym tle, w wymiarach: 35 x 45 mm, powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 4. zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 5. kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli jest wymagana.

Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin:

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, oraz składa odpowiednio:

 1. dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 2. wniosek wraz z oświadczeniem ośrodka szkolenia kierowców, jeżeli egzamin ma być prowadzony wskazanym pojazdem podmiotu szkolącego, który prowadził szkolenie;
 3. wniosek o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego, w przypadku gdy egzamin odbywa się na pojeździe osoby niepełnosprawnej;
 4. wniosek o udział w egzaminie instruktora który przeprowadzał szkolenie, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał.

Złożenie wniosku o wydanie profilu PKK

W urzędzie otrzymasz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). PKK dostaniesz:

 • od razu - jeśli Twój wniosek będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje,
 • do 2 dni - jeśli urząd musi sprawdzić dodatkowo Twoje dane,
 • do miesiąca - jeśli  urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład otrzymasz negatywne orzeczenie lekarskie),
 • do 2 miesięcy - jeśli Twoja sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień.
 • Jeśli wniosek o wydanie prawa jazdy wyślesz pocztą, numer PKK otrzymasz również pocztą.

KURS SOLO

Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:
 1. Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
 2. Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
 3. Weź udział w kursie praktycznym.
 4. Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.

KURSY

Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
 1. Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
 2. Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
 3. Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
 4. Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.

EGZAMIN

Gdy zdasz egzamin praktyczny na prawo jazdy, WORD wyśle informację do Twojego urzędu o tym. Sprawdź na stronie www.info-car.pl, czy już to zrobił. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
 

ZAPŁATA

Zapłać w urzędzie za prawo jazdy. Opłata wynosi 100,50 zł. Jeśli jesteś dyplomatą, nie musisz płacić.
 • Zazwyczaj możesz zapłacić w kasie urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy. Otrzymasz potwierdzenie - zanieś do pokoju, w którym przyjęto wniosek o prawo jazdy.
 • Często możesz również zrobić przelew na numer konta urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy. Potwierdzenie przelewu wyślij e-mailem do urzędu. Najlepiej zadzwoń do urzędu i dowiedz się, jak możesz zapłacić. 

 

DANE INFOCAR

Prawo jazdy będzie gotowe najpóźniej po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy.
 • Sprawdź na stronie www.info-car.pl, na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
 • W niektórych sytuacjach może to potrwać do 1 miesiąca - jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy.

 

ODBIOR

 Odbierz prawo jazdy. Jeśli prawo jazdy odbierasz w urzędzie, zabierz ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) oraz - jeśli masz - dotychczasowe prawo jazdy.

 • Jeśli we wniosku zaznaczysz odbiór pocztą, wpisz adres, na który chcesz dostać prawo jazdy. Wcześniej jednak musisz odesłać stare prawo jazdy - jeśli masz.
 • Jeśli urzędnik odmówi Ci wydania prawa jazdy, możesz odwołać się od jego decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który odmówił Ci wydania prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy. Dlatego - jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy - nie możesz prowadzić pojazdów.

Jak uzyskać prawo jazdy - krok po kroku

2019 © WORD Katowice All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.