ul. Francuska 78,
40-507 Katowice

Sekretariat WORD
32 359-30-31

HOT-INFO

DĄBROWA GÓRNICZA

 

Wszystkie Oddziały Terenowe przyjmują interesantów w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

Oddział terenowy Adres Numer kontaktowy
Dąbrowa Górnicza 41-303 Dąbrowa Górnicza 
ul. Tysiąclecia 56
tel: 32 260-08-73 
fax 32 260-34-75
Administracja WORD Katowice przyjmuje interesantów w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Sekretariat Dyrektora WORD: 
tel/fax: 32 359-30-31 
e-mail:word@word.katowice.pl
Zamówienia publiczne: 
tel: 32 359-30-08 
tel: 32 359-30-09
Księgowość: 
tel: 32 359-30-10

Pełnomocnik ds. kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ze starostwami, mediami oraz OSK: 
Eugeniusz Tomala 
e-mail: e.tomala@word.katowice.pl
kom: 785 008 232

Inspektor Ochrony Danych 
Mateusz Warchał 
tel/fax: 32 359-30-31 
e-mail: iod@word.katowice.pl

2019 © WORD All Rights Reserved.

 Niniejsza strona w celu poprawnego działania używa plików cookies.